Ga terug

Stichting belangenvereniging Grondzuigen bereikt haar 2e mijlpaal

Stichting belangenvereniging grondzuigen is van start gegaan met het opleiden van grondzuigmachinisten door het geven van een inhoudelijk gedegen cursus in samenwerking met SOMA bedrijfsopleidingen.

Na de realisatie van de arbocatalogus voor grondzuigwerkzaamheden in de ondergrondse Infra voor zowel grondzuigwagens als ook vacuümwagens is nu gestart met de cursus grondzuigmachinist.

Er is een werkgroep gevormd uit 3 leden van de vereniging die samen met Soma de cursusinhoud hebben samengesteld. Dit ging niet altijd even soepel. De werkgroep leden vonden de inbreng van Soma te summier. Er moest meer inhoud aan de cursus gegeven worden. Dit gaf aan dat onze leden de lat voor deze cursus ook hoog wilden leggen. Je leidt per slot van rekening mensen op, welke al enige ervaring hebben met het grondzuigen.

Eind 2014 is een try-out gedaan met een aantal ‘ervaren’ machinisten en de werkgroep bij Soma. Je zag al snel dat er nog enige op- en aanmerkingen kwamen vanuit deze groep, welke inmiddels ook weer in de cursus zijn verwerkt. Leuk, maar zeker ook goed, om te zien was dat er een enorme kennisdeling ontstond tussen de deelnemers van deze werkgroep.

Cursisten dienen aantoonbaar minimaal 100 uren ervaring te hebben onder leiding van een gecertificeerde grondzuigmachinist. Pas dan mag hij deelnemen aan de cursus. Uiteraard kan dit nog niet gelden voor de eerste cursisten, maar zal men na 1 januari 2016 hier niet meer onderuit komen. De geslaagde cursisten komen in het bezit van een certificaat, met een geldigheid van 3 jaar.

Inmiddels zijn er zo’n 25 bedrijven in Nederland in het bezit van een grondzuigwagen. Je ziet enorme verschillen in werkmethodieken. Grondzuigen is een veilige methode voor het vrijmaken van kabels- en leidingen. Echter geld ook hier dat het vakmanschap hiervoor bepalend is. Stichting belangenvereniging grondzuigen heeft inmiddels zo’n 20 leden, welke als doel hebben om op een verantwoorde veilige manier het grondzuigen op een nog hoger veilig niveau te brengen. Inmiddels is de arbo catalogus ook van toepassing voor bedrijven welke met vacuümwagens grondverzet verrichten.

Wij zijn van mening dat je met gezonde samenwerking verder kan komen met een voor Nederland nog vaak te onbekende en onbeminde methodiek voor het schadeloos ontgraven bij kabels en leidingen. Wij hopen dat opdrachtgevers er ook op toezien zijn dat er gewerkt word conform de arbo-catalogus grondzuigen, waarvan onze opleiding een belangrijk onderdeel is. 

Direct contact

Copyright © 2024 Pieter Langendoen B.V. - Alle rechten voorbehouden | Sitemap | Site-Index | Privacyverklaring | Cookieverklaring

Designpro.nl | Z-IM